2Yeniden Öğretmenlik ve Öğretim Kültürü

Eğitimde Fiziksel Altyapı Çalışmaları

Her Kademede Eğitimin Politika ve Uygulamalarını Geliştirme (Ana sınıfı, İlkokul, Ortaokul…)

Öğretmen Performans Değerlendirmeleri (İdareci eğitimlerini, öğretmen motivasyon ve becerisini geliştiren önlemleri, performans ölçekleri ve performansa göre ödüllendirme süreçlerini kapsar)

Eğitmen Eğitimi, Veli – Çocuk Eğitimleri, Sektörel Eğitimler

Eğitimde Etik ve Rekabetçi Yetenek Hedefleri

Edebi Kültür

Matematiksel Beceri

Bilimsel Kültür

BİT (Bilişim – İletişim Teknolojisi) Kültürü

Finansal Kültür

Kültürel ve Sivil Görgü

Eleştirel Düşünme / Problem Çözme

Yaratıcılık

İletişim

İşbirliği

Merak

Girişim

Sebat / Metanet

Uyumluluk

Liderlik

Sosyal ve Kültürel Farkındalık