BRAINS2 TÜRKİYE* Yapay Zekâ Programi Uygulama Projesi – 1

* BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için ayrı hazırlanan vizyon ve stratejiler ile planlanan programlar BRAINS2 TÜRKİYE ortak başlığı altında hayata geçirilmektedir.

======================================================================================================================================

Türkiye’ de Eğitimin Ekosistemi ve Vizyonu Çalıştayı

Bu çalıştayın amacı ülkemizin eğitim sistemini oluşturan ekosistemin tanımlanması ve bu yapının olanakları ile eğitimin geleceğini tartışmaktır. İki aşamadan oluşacak olan bu çalıştayın ilk bölümünde eğitim sistemimizi oluşturan kurumlar ve çevreleri (sosyal yaşam) ile sürekli etkileşimlerinin sonuçlarını tartışılacaktır. İkinci bölümünde ise; eğitim ekositemi bağlamında, ulusal ve uluslararası politikalarının etkisinde eğitimin geleceğini tartışılacaktır.

======================================================================================================================================

Geleceğin Okulu Çalıştayı

Bu etkinlik içinde  Eğitim Mimarisi Yarışması, Eğitim Mimarisi Sergisi ve Geleceğin Okulu Çalıştayı bir arada bulunacaktır.

======================================================================================================================================

21. yy da Türkiye’de Vatandaşlık Eğitimi Çalıştayı

Bu çalışmanın amacı kültürel yaşam üzerinde dönüştürücü bir etki oluşturan, toplumların günlük yaşam pratiklerini biçimlendiren temel değerleri, kolektif imgeleri ve sembolleri etkileyen 21. yüzyılın globalleşen dünyasında  Türkiye’de vatandaşlık kavramını ve eğitimini değerlendirmektir.