Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 6 | SONUÇ RAPORU

Bilgisayarlı Görü Yöntemlerinin Eğitimde Kullanılması” başlıklı Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 6, Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) tarafından, 13 Haziran 2019’da İstanbul’da Sarıyer Belediyesi eğitim kurumu olan Sarıyer Akademi’de gerçekleştirilmiştir.

Sonuç Raporu için Tıklayınız

======================================================================================================================================

Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 5 | SONUÇ RAPORU

Uzaktan Öğretimde Yapay Zekâ” başlıklı Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 5, Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) tarafından, 25 Nisan 2019’da İstanbul’da KWORKS – Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Sonuç Raporu için Tıklayınız     |    Sonuç Raporu (EN) için Tıklayınız

======================================================================================================================================

Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 4 | SONUÇ RAPORU

Sonuç Raporu Eklenecektir

======================================================================================================================================

Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 3 | SONUÇ RAPORU

Doğal Dil İşleme ve Eğitim” başlıklı Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 3, Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) tarafından, 08 Şubat 2019’da İstanbul’da KWORKS – Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Sonuç Raporu için Tıklayınız     |    Sonuç Raporu (EN) için Tıklayınız

======================================================================================================================================

Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 2 | SONUÇ RAPORU

Genetik Verilerin Öğrenme Ortamında Kullanılması” başlıklı Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 2, Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) ile Deep Learning Türkiye tarafından, 16 Ocak 2019’da İstanbul’da KWORKS – Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Sonuç Raporu için Tıklayınız

======================================================================================================================================

Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı – 1 | SONUÇ RAPORU

TASAM Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) – Dep Learning Türkiye İşbirliği ile”

Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı, Deep Learning Türkiye ile TASAM Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) işbirliğinde, 04 Eylül 2018’de İstanbul’da Microsoft Türkiye Ofisi’nde gerçekleştirilmiştir.

Sonuç Raporu için Tıklayınız

======================================================================================================================================

Sivil Global 2016 Eğitim Diplomasisi Çalıştayı

Uluslararası öğretim ve eğitimin amacı; özellikle yüksek öğrenim alanında kültürler arası etkileşimi artırma yoluyla ülkeler arasındaki iletişimi, anlayışı ve hoşgörüyü geliştirmektir. Farklı kültürler arasındaki etkileşimin artırılması günümüz gençliğini küresel toplum ve ekonomiye hazırlamanın temel koşuludur. Bunun başarılı olması ise eğitim ve öğrenim alanında uluslararası etkileşimli faaliyetler yürütülmesine bağlıdır. 

Vizyon Belgesi için Tıklayınız     |     Sonuç Raporu için Tıklayınız

======================================================================================================================================

2053 Eğitim Vizyonu

“Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2053 sektörel çalışmalarının amacı; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, mesleki eğitim, sanayi ve teknoloji politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir. Türkiye’nin 2053 hedefi, orta teknoloji ürün gamından yüksek teknoloji ürün gamına geçmektir.

“Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji” sektöründeki takip eden çalışmalarla ulaşılmak istenen; insan kaynağı (mesleki eğitim) sanayi ve yüksek teknoloji arasında ilişki kurarak bütüncül bir perspektif çizmeye çalışmak ve Türkiye’nin bu alandaki temel politikalarını etkilemektir. Bilimsel etkinlikler, stratejik raporlar ve yayımlarla gerçekleştirilecek çalışmaların her aşamasına tüm tarafların maksimum düzeyde katılımı ve etkileşimi hedeflenmektedir.

Vizyon Belgesi için Tıklayınız

======================================================================================================================================

Mesleki Eğitim Sanayi ve Teknoloji

1 – “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Kongresi” 22-23 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve verimli bir ortam içinde cereyan etmiştir.

2 – Kongre’de ana hatlarıyla; “2023 Yılına Doğru Türk Sanayisinin Teknolojik Yapısı ve Dönüşümü”, “Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci ve Türkiye Ekonomisi”, “Kalite, Verimlilik ve Nitelikli İş Gücü”, “Genç İşsizliği, Mesleki Eğitim ve Eğitim Planlaması”, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Mesleki – Teknik Eğitim”,”Mesleki – Teknik Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme” konulu altı oturum gerçekleştirilmiş, 28 bilimsel tebliğ sunulmuş, yaklaşık 100 uzman – akademisyen müzakerecinin katılımıyla tartışmalar gerçekleştirilmiştir ve aşağıda özetlenen öneriler dile getirilmiştir:

Vizyon Belgesi için Tıklayınız     |     Sonuç Raporu için Tıklayınız

======================================================================================================================================

Medeniyet İnşası Türkiye’ nin Vizyonu Uluslararası Kongresi

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın sekiz yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi; “Makro Temalar” ve “Stratejik Lokomotif Sektörler” sürecinin ardından “Değerler İnşası” kapsamındaki Medeniyet İnşası – Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam etmektedir. Proje kapsamında “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler” temalı Medeniyet İnşası – Türkiye Vizyonu Uluslararası Kongresi 5-6 Kasım 2015 tarihlerinde Dosso Dossi Downtown Hotel’de icra edilmiştir.

Vizyon Belgesi için Tıklayınız     |     Sonuç Raporu için Tıklayınız

======================================================================================================================================

İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi

İKÖ İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında gerekli dayanışma ortamını sağlayıp birlikte hareket ve ilerlemeyi hedefleyen “İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi” TASAM ve İSAV işbirliği ile 24 – 27 Ekim 2007 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Sonuç Raporu için Tıklayınız

======================================================================================================================================

İİT Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim

İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerin önemli sorunlarından biri de kalifiye işgücü açığına rağmen işsizlik oranlarının çok yüksek olmasıdır. İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi ile mesleki-teknik eğitim alanındaki deneyimlerin paylaşılması, sorunun evrensel yönleri ile tek tek ülkelere özgün yönlerinin ortaya konulması, bu alandaki iş birliği imkânlarının tartışılması ve somut öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Raporu için Tıklayınız

======================================================================================================================================

STEM Bilgilendirme Eğitimleri

Haziran 2017

Eyüp ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, Eyüp TÜGVA, Da Vinci Bilim ve Teknoloji Derneği, Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) paydaşlığı ile STEM Bilgilendirme Eğitimleri Alibeyköy Ortaokulunda yapılmıştır. Bu eğitimlere Eyüp ilçesinde toplam …. Öğretmen katılmıştır.

======================================================================================================================================

14 Eylül 2017

Kartal ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) paydaşlığı ile STEM Bilgilendirme Eğitimleri yapılmıştır. Bu eğitimlere Kartal ilçesinde toplam …. Öğretmen katılmıştır.

RESİMLER EKLENECEK

======================================================================================================================================

15 Eylül 2017

Dragon Bahçeşehir Kolejinde STEM Bilgilendirme Eğitimleri yapılmıştır.

RESİMLER EKLENECEK

======================================================================================================================================

20 Kasım 2017

Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğü ve  Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) paydaşlığı ile STEM Bilgilendirme Eğitimleri Kahta Kültür Merkezinde yapılmıştır. Bu eğitimlere Kahta ilçesinde toplam 1200 öğretmen katılmıştır.

RESİMLER EKLENECEK

======================================================================================================================================

22 Aralık 2017

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)  ve Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN) işbirliği ile  STEM Uygulamaları Eğitimleri Haydar Akçelik kız Teknik ve Meslek Lisesinde yapılmıştır.

RESİMLER EKLENECEK