logotr

Eğitim uygulayıcıları olan öğretmenlerin ve politika yapıcıların temayüllerinde değişiklik yaratmak, toplumsal yapı ve geleceğe yönelik eğilimleri göz önüne alarak uzun soluklu politikaların geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.