Öğrenme ve Öğretim için Yapay Zekâ

Dr. Sevinç TUNALI, ESTEN Direktörü Eğitim son yıllarda ülkemizde en çok konuşulup tartışılan konuların başında gelmektedir. Sayısı milyonları bulan öğrenci – veli – öğretmen kitlesi bir yana, Türk halkının geneli için bu ilgi öyle bir hâle gelmiştir ki;...

Misyon / Vizyon

Misyonumuz, eğitim uygulayıcıları olan öğretmenlerin ve politika yapıcıların temayüllerinde değişiklik yaratmak; toplumsal yapı ve çağdaş eğilimleri göz önüne alarak uzun soluklu politikaların geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Vizyonumuz,...

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK, İstanbul Kültür Üniversitesi Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI,  İstanbul Aydın Üniversitesi Doç. Dr. Serkan ÖZEL,  Boğaziçi Üniversitesi Ar. Gör. Gökhan SAVUL, Başkent...

Ekibimiz

Dr. Sevinç Tunali Sevinç Tunalı ilk lisans derecesini 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde, ikinci lisans derecesini ise; 2007 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek...

ESTEN

Bir ülkenin ekonomik geleceği onun ürettiği insan sermayesine bağlıdır. Türkiye’de ki durumu göz önüne aldığımızda; insan sermayesi potansiyeline rağmen ülkemiz eğitim sektöründe ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkemizde eğitim alanında özellikle son yirmi yılda birçok...