Gelecek Faaliyetlerimiz

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ nin eğitim konularına özelleşmiş bir birimi olan ESTEN Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü’nün öncelikli amacı; “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” (TSV 2023) Projesi’nin yeni aşaması niteliğindeki “Türkiye 2053” için...

Ekibimiz

Dr. Sevinç Tunali Sevinç Tunalı ilk lisans derecesini 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde, ikinci lisans derecesini ise; 2007 yılında Üstün Zekâlılar Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek...

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK, İstanbul Kültür Üniversitesi Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI,  İstanbul Aydın Üniversitesi Doç. Dr. Serkan ÖZEL,  Boğaziçi Üniversitesi Ar. Gör. Gökhan SAVUL, Başkent...

Misyon / Vizyon

Misyonumuz, eğitim uygulayıcıları olan öğretmenlerin ve politika yapıcıların temayüllerinde değişiklik yaratmak; toplumsal yapı ve çağdaş eğilimleri göz önüne alarak uzun soluklu politikaların geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Vizyonumuz,...

ESTEN

Bir ülkenin ekonomik geleceği onun ürettiği insan sermayesine bağlıdır. Türkiye’de ki durumu göz önüne aldığımızda; insan sermayesi potansiyeline rağmen ülkemiz eğitim sektöründe ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkemizde eğitim alanında özellikle son yirmi yılda birçok...